save
save all

Cookies

privacy / cookie verklaring

Noodzakelijke cookies zijn belangrijk voor de werking van de website. Zonder deze cookies is de website niet te gebruiken.

Voorkeur cookies leggen de keuze van een gebruiker vast. Je kunt hierbij denken aan de cookie die de keuze van deze cookie melder vast legt.

Statistische cookies helpen om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Dit doen ze door ( anoniem ) informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Privacy

Via de websites van Triplepro kun je je persoonsgegevens achterlaten. Voor een bestelling in een webshop of bijvoorbeeld een contactformulier. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld. In geval van een webshop zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken voor de juiste uitvoer van de overeenkomst en in geval van een ingevuld contactformulier gebruiken wij je gegevens alleen voor het goed beantwoorden van de gestelde vraag.

Als je niet wilt dat wij deze gegevens bewaren dan kun je dit aangeven bij je contactpersoon of door te e-mailen naar support@triplepro.nl of te bellen naar ons kantoor en te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming). Wij zullen op eerste verzoek alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens verwijderen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU en uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verzorgen van de financiële administratie of het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Rechten

Het is altijd mogelijk om via onze supportafdeling op te vragen welke gegevens wij in ons bezit hebben. En je kan ons altijd verzoeken deze aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kun je doen door te e-mailen naar support@triplepro.nl of te bellen naar ons kantoor en te vragen naar de FG (Functionaris Gegevensbescherming).

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je deze klacht indienen via www.onlinemarketing.triplepro.nl/klachten. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij kunnen informatie omtrent persoonsgegevens en cookies wijzigen omdat de regels of websites wijzigen. We mogen de inhouden van de verklaringen zonder toestemming wijzigen, voor de laatste versie kun je deze pagina raadplegen.